Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

13.10.1900.

Kære Frøken Pålsson.

Nej ‒ det beder jeg Dem om. Ti jeg stifter ikke let Venskab.

Mit Liv er som det plejer. Snart syg og snart ‒ mindre syg. Fritz er jo kommen hjem fra Flaaden. Men jeg sér ham ikke saa ofte. Jeg tror, Frøken S. er krænket ‒ naa, i Himlens Navn.

Herman B.