Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære Hirschsprung.

Jeg takker Dem for Deres venlige Tilbud. Men jeg tror ikke, at et Landophold paa disse Betingelser vilde hjælpe hverken paa min Bog eller paa mit Helbred. Mit Liv er nu en Gang ikke indrettet paa at leve af halvandethundrede Kroner om Maaneden. Og mit Liv kan jeg ikke saa let forandre fra idag til imorgen.

Deres hengivne

Herman Bang.