Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Kære Hirschsprung.

Nej, jeg kan ikke holde dette ud. Min Bog er færdig i mit Hoved og paa en Uge kunde jeg skrive løs, hvis jeg havde Raad dertil. Vær dog ‒ paa én Gang ‒ barmhjertig og fornuftig og tilstaa mig disse halvandethundrede Kroner, saa jeg, lukket inde her, kan skrive paa intet andet. Ti jeg kan ikke gaa omkring med Bogen i min Hjerne længer...

H. B.

Jeg vil gerne have denne persiske Bog.