Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

22.10.1900

Kære Dr. Brandes.

Jeg skrev ingen Lykønskning til Dem igaar, fordi jeg laa til Lægeundersøgelse i Sengen... Men lad mig saa idag have Lov til at ønske Dem et »godt« Aar, med en Tak for megen Hensynsfuldhed, De har vist mig i Aaret, der gik, og som jeg saavist ikke skal glemme.

Gid jeg kunde rigtig blive Journalist igen. Men det er saa svært.

Jeg har aldrig før besværet »Politiken« med mine i liden Grad populære »Digte«. Dette vilde jeg gerne have trykt, hvis De vil.

Deres hengivne

Herman Bang