Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag

Kære Dr: Brandes.

Tilgiv, at jeg sender Dem disse Par Ord. Men jeg traf Dem ikke forleden. Først en hjertelig Tak for alt, hvad der kan gøres for Fru Nissen. Hvis nogen fortjener det, da er det hende.

Dernæst vilde jeg bede Dem optage »Fædrelandssindet« ‒ saasnart som det er muligt. Og skulde den ikke passe for »Politiken«, vilde jeg lade den optage i »Berlingske«, som jo er udenfor »Konkurrencen«.

Deres hengivne

Herman Bang.