Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Hirschsprung.

Kan De give mig ti Kr? Jeg har i fem Dage ikke ejet en Øre. Men maaske er det umuligt.

Vil De være Vært hjemme hos Dem, naar Fru Nissen kommer? Hun ønskede saa meget at sé moderne dansk Malerkunst.

H. B.