Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Min kære Ven ‒

her er jeg igen.

Ti Pengene svandt,

de randt, forsvandt.

Det er sandt.

Jeg derfor bønligst

om »tyve« beder

Gud naade »Eder«

og skænke en glædelig Fest

med Freden som Gæst

for Forlag og Hus og for Hjem

og for Dem.

Juleaftensdag 1900.

Herman Bang.