Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Min egen Bertha.

Dit Brev har gjort mig himmelfalden. Jeg, som har været meget syg, har ikke hørt et Ord om det Hele. Hvad er der da foregaaet? Ja, Himlen kender Nini . Jeg idetmindste kender hende ikke. Men et fuldkomment Brud ‒ hvor er det muligt eller blot selskabelig tænkeligt? Nini holder jo dog saa meget paa Formen i alle Ting. Kære, lille Bertha, hvor fortvivlet du maa være.... Ingen, ingen, slet ingen i Verden uden Jens Peter og mig elendigt syge Menneske.

Skriv strax til Din trofaste Ven

Herman.