Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Da Overretssagfører O. Heise for mig har udlagt et Beløb af 250 Kr, giver jeg ham herved Transport for et tilsvarende Beløb af tilgodehavende Honorar paa »Fest.« fra Det Schubotheske Forlag.

Hørsholm d. 16/8 01.

Herman Bang.