Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Missionshotellet. Aalborg. Lørdag.

Kære Hr. Heise.

Hermed et Korrekturark. Jeg retter og afsender nu et Ark om Dagen og anmoder Forlaget at lade mig tilflyde Anden-Korrekturerne saa hurtigt ské kan. Paa mit Helbred kan ingen mere stole, og det er en Selvfølge, at jeg gerne vil gøre min Bog saa fuldkommen, som nu jeg kan gøre den og saavidt Forlaget tillader det. Men paa de to første Dele kan jeg da idetmindste læse Korrektur, saa de kan foreligge fuldfærdige

Naar Bogen skal udkomme, er mig da ligegyldigt, og beroer kun paa, naar Forlaget er tilsinds at opfylde sin Forpligtelse.

Maaske vil De underrette Forlaget om Indholdet af dette Brev.

Med hjertelige Hilsener til Fru Heise

Deres hengivne

Herman Bang.