Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg. Mandag.

Kære Hr. Heise.

Jeg maa vel antage, at Krigen saaledes er endt. Himlen og Dem ske Tak.

Hermed atter en Korrektur

Deres hengivne

Herman Bang.