Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg. Onsdag.

Paa ét Punkt, kære Hr. Heise, har De misforstaaet mig: det er aldrig faldet mig ind, at jeg overhovedet kunde modtage nogen yderligere, selv den foreløbigste Hjælp af Dem.

Paa Hirschsprung vil Ansvaret falde tungt.

Der var Forskel paa mine Fordringer i Søndags og igaar ‒ efter LægesLæges Raad. Ti min Tilstand er saa slet, at ogsaa hans Ansvar er stort.

Jeg sender her det første af tredje Del ‒ hvad jeg har skrevet idag. Jeg vedbliver dermed, til jeg modtager Forlagets Svar paa mit Brev igaar. Men Forlaget, der ved, at jeg slet intet har at leve af, burde maaske ikke tøve med at sende en Syg dette afgørende Svar.

Vil De tilstille Forlaget det vedlagte Blad Manuskript.

Ved en Fejltagelse af min Læge var der igaar lagt to Ark Korrektur i Brevet. Kun det første var rettet. Men jeg har et andet Aftryk og skal sende Ark 2 imorgen. Det er mit Haab i alle Fald at faa Korrekturerne paa det alt færdige rettede, saa idetmindste »Det graa Hus'« to Dele kunde foreligge færdige, hvis noget indtraf. Men da Faren for min Tilstands Forværrelse bestandig er tilstede, beder jeg Forlaget være af den Godhed at sende Korrekturerne paa Resten saa hurtigt som muligt.

Jeg skal nu skrive til Nansen , som sandsynligvis vil komme til Dem. Sæt ham da ind i Striden fuldtud og vis ham Opgørelser o:s:v:

Deres hengivne

Herman Bang.