Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Aalborg d.] 4-X-1901.

Kære Hr. Heise.

Hermed afgaar altsaa den tredje Dags Resultat. Men jeg synes, jeg maatte snart erfare, hvorvidt Forlaget er gaaet ind paa min Fordring fra i Tirsdags, thi ellers staar jeg jo, naar jeg har afleveret alt Manuskriptet og sandsynligvis atter falder ganske sammen, igen paa den bare Bakke. Foreløbig véd jeg jo intet andet, end at Forlaget eller De, kære Hr. Heise har sendt mig 250 Kr. samt at Forlaget har opsagt min Lejlighed.

Med de venligste Hilsener

Herman Bang.