Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Aalborg d.] 6-X-1901

Kære Nansen.

Hjærtelig Tak for dit Brev. Naar jeg en Gang sagde nej til det Gyldendalske Forlag, véd du jo godt at det var af menneskelige Grunde overfor Hirschsprung. Nu har han selv sprængt disse Grunde og jeg vil intet hellere end tilhøre det Gyldendalske Forlag.

Men derom skal jeg altsammen skrive, naar "det graa Hus " er færdigt. Idag vil jeg kun bede dig om du, uagtet du har saa meget at gøre, vil læse en Korrektur paa "det graa Hus" ligesom du gjorde paa de andre Bøger af en lignende Betydning. Hvor du synes Sproget er for knudret, maa du gærne rette med et Par Streger, men noget afgørende Ord kan i denne Bog ikke slettes. Jeg haaber at være færdig paa Lørdag og Romanen, som foregaar i Hs. Excellences Hus paa en eneste Dag, er paa halvtredjehundrede Sider.

Med Hilsener til Thora Parsberg .

Din

Herman.