Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 21' Oktober 1901.

Kære Dr. Brandes.

Efter Maaneders Forløb skriver jeg igen en Artikkel til Politikken. Den er naturligvis om Tietgen.

I Aarevis har jeg sagt: gid Tietgen dog maatte dø før jeg, for at jeg kunde skrive om ham. Nu er jeg desværre, efter Fuldendelsen af »det graa Hus«, saa syg og træt at jeg ikke har kunnet skrive ret meget. Men min Mening har jeg dog faaet skrevet.

Med det samme jeg skriver vil jeg henstille en Ting til Dem. »Det hvide Hus« udkommer i Morgen i andet Oplag. Det har aldrig været anmeldt i Politikken ‒ rimeligvis, fordi De ikke synes om Bogen. Det kan jeg saa godt forstaa, for den falder i to Dele.

Jeg har nu imidlertid gjort mit for at kitte den sammen, og, hvis De vil ofre en Times Tid paa at læse Bogen igen, vil De maaske se, at i det mindste Moderen i den Bog lever. Og en Anmeldelse nu ville være mig behagelig, fordi »det hvide Hus« Hovedpersoner optræder paany i »det graa Hus«, som udkommer om tre til fire Uger. Men, vel at mærke, jeg bryder mig ikke en Døjt om nogen Anmeldelse af Hr P.L. eller Hr. O.R. men kun om en Omtale af Dem, hvori ingen Udenomsros staar men kun Deres Mening.

Jeg forbliver Deres hengivne

Herman Bang.