Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 23' Oktober 1901.

Kære Nansen!

Naar jeg først takker Dig nu, er det fordi jeg har været alt for syg. Selv bliver jeg vistnok færdig med Korrekturene i Morgen. Først, da jeg havde bedt Dig om at læse en Korrektur, blev jeg overfaldet af en urimelig Angst. Men nu er den forsvundet. Jeg ved, at jeg i denne Bog har gjort mit yderste og mere kan intet Menneske. Nu beder jeg Dig have Taalmodighed. Du ved, hvor svært det er at komme ind i mine Bøger. Men naar I har naaet Enden af andet Afsnit, da skriv selv og lad Betty skrive, hvad hun synes om den. Men tomme Komplimenter nytter ingen Ting. Jeg gennemskuer dem alligevel. Skriv hvad I mener.

Det er dog bedre jeg faar Sandheden at vide, før Bogen udkommer.

Din hengivne

Herman Bang.