Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg d. 3-10-1901.

Kære Hr. Heise.

Hermed de sidste Korrekturark.

Saa er det altsaa forbi. Og jeg har nu kun det ene Ønske, at Forlaget vil fremskynde Udgivelsen. Uagtet jeg har bedt derom, har jeg endnu ikke modtaget en tredje Korrektur paa første Ark, skønt den skete Tilføjelse deri var meget vigtig for hele Bogen.

Jeg takker Dem endnu engang Hjertelig for al den Ulejlighed, som Di har haft med denne Bog og alt det øvrige.

Med de Hjerteligste Hilsner til Deres Frue er jeg Deres

Hengivne.

Herman Bang.