Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg 24-10-1901

Kære Hr Heise.

Naturligvis maa Forlaget gerne benytte Krøyers Tegning i »det graa Hus« ‒ hvis det da ikke forsinker Udgivelsen indtil det urimelige.

Anden-Correkturen skal tilstilles mig og første 3die Correkturen tilstilles Peter Nansen.

Venlig Hilsen.

Deres hengivne.

Herman Bang.