Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 25' Oktober 1901.

Kære Nansen!

Tusind Tak for Dit Brev. Tilføjelsen er nødvendig af Hensyn til det følgende. Hvad angaar "de dybsindige Ord", da har jeg indsat et "sagde Hs. Ekselence", som gør det tydeligt nok. Hvad "Hs. Ekselence" angaar, da maa Du saa gærne erstatte det med ham, saa snart Stilens Holdning ikke lider derunder.

Hjærtelig Tak for Din Ulejlighed

Herman Bang.