Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 25' Oktober 1901

Kære Ven.

Ja naturligvis bør Tingene med Forlaget nu fremmes saa hurtig som muligt. Men det er umuligt at foretage noget Skridt, saalænge Korrekturerne ikke er færdige. Her har jeg imidlertid sørget for, at Nansen i rette Tid faar det bestemte Indtryk af min Bog, idet jeg lader ham læse 3' Korrektur.

Jeg beder Dem lade Forlaget vide, at det først er tredie Korrekturene Hr Nansen skal have og at anden Korrekturene udelukkende skal tilstilles mig. Hr Nansen skriver om de første 24 Sider til mig:

»Det er en udmærket Begyndelse.« og hvad Forlagets Mening angaar, da er det karakteristisk, at Hr Hirschsprung i Gaar tilskrev mig personlig, om jeg havde noget imod at P.S. Krøyers Tegning af mig, der egentlig var bestemt for mine samlede Værker, allerede anvendtes i »det graa Hus«, da den, som Hr Hirschsprung skriver, »utvivlsomt har sin rette Plads her«.

Vente paa en Afgørelse maa vi imidlertid, til »det graa Hus« foreligger, og, skulle jeg komme til at trænge til Penge inden den Tid, maa Gyldendal rykke ud med dem.

Med mange Hilsener er jeg

Deres hengivne

Herman Bang.

Efskr: Overfor Gyldendalske Forlag vil jeg