Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 28' Oktober 1901

Ja, kære Dr Brandes, De maa undskylde mig, at jeg nu daglig overfalder Deres Avis med Manuskrift. Men det skal ikke vare længe.

Tak for Deres Brev. Nej »det hvide Hus« er virkelig aldrig anmeldt i Politiken. Men nu er det ogsaa bedre det venter, til »det graa Hus« er udkommen. Skøndt man nu vil klistre Krøyers Tegning af mig paa Bogen, kan det vel ikke vare saa længe, inden det sker

Jeg forbliver Deres hengivne

Herman Bang.