Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 28' Oktober 1901.

Kære Hr. Heise!

Jeg ved ikke andet end at mit Brev var tydelig nok, hvad der da iøvrigt ogsaa fremgaar af Deres Svar.

Jeg mener at Underhandlingerne med Hegel ikke bør optages, førend Hr Nansen har læst hele »det graa Hus«. Endelig mener jeg at det nu er for sent at sætte Krøyers Billede i Bogen, da dens Fremkomst derved ville forsinkes urimeligt. Og det er mit Ønske, at »det graa Hus« udkommer saa snart som muligt.

Med Tak for al Deres Ulejlighed

Deres hengivne

Herman Bang.