Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg 30-10-1901.

Kære Ven.

Jeg har i dette Øjeblik afsendt Slutningen af min Bog. Naar Du først modtager Tredjekorrekturen er det kun, fordi jeg har villet, at Bogen skulle være helt færdig fra min Haand, inden Du læste den. Nu kan jeg ikke gøre den bedre og en Skelm er den, der giver mere end han kan. Nu beder jeg Jer, Dig og Betty, thi Du ved hvor megen Pris jeg sætter paa hendes Dom – om at skrive mig til, naar i har naaet Slutningen af andet Afsnit. Thi jeg lever i en urimelig Angst. Uagtet jeg har bedt derom, har jeg ikke modtaget noget Aftryk af første Ark, skønt Tilføjelsen med Tjenerne synes mig af megen Vigtighed af Hensyn til det følgende. Der maa paa dette Punkt Forberedelse til.

Med Tak for al Din Ulejlighed er jeg

Din Hengivne.

Herman Bang.