Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg. Torsdag.

Kære Ven.

Jeg maa idag skrive selv, skønt det at skrive er det, som falder mig besværligst.

Jeg betragter mig nu, hvor "Det Graa Hus " er færdigt, som hørende til "Det Gyldendalske Forlag". Men da jeg langtfra er rask endnu, maa jeg bede Hr. Hegel, give mig et Forskud stort 250 Kr. i to Uger – 250 Kr: pr: Uge. Saasnart jeg om fjorten Dage er kommen til Ro i Aarhus, skal jeg begynde at sende Manuskript til min nye Bog: "Fest". Dens Emne har nu ligget i min Hjerne fire Maaneder, saa det vil nok gaa rask – i Løbet af seks Uger tænker jeg. Og Bogen er "populær".

Men lad nu strax Pengene sende. Jeg maa have dem her paa Lørdag.

Din

Herman.

Til Hirschsprung binder intet mig.