Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 1' November 1901.

Kære Ven.

Det er fuldkomment overflødigt at tilsende mig 3die Korrekturen. Kun naar Du har noget ganske særligt at bemærke, beder jeg Dig gøre det.

Hvad Pengene angaar, da gør det mig oprigtig ondt at skulle stille dette Krav til Hr Hegel. Men det er nødvendigt, da jeg endnu er syg, og da jeg ikke, før jeg kommer til Aarhus, kan ordne mine Sager. Men "Fest" skal være færdigt inden 1 Januar og jeg beder Dig, hvis det ikke allerede er sket, da at lade afsende de 250 Kr samt 250 Kr om en Uge. Naar jeg først er i Aarhus og borte fra denne forbandede By, hvor man ikke vil høre mig – skal jeg nok rede for mig selv.

Din hengivne

Herman Bang