Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 1/11 1901

Kære Dr: Brandes!

Dette Spørgsmaal maa nu rejses og løses ‒ saa sige Landets Venstreredaktører hvad de vil.

Hvis »Politiken« af taktiske Grunde ikke ønsker at optage vedlagte »Opraab«, vil jeg lade det trykke i »Berlingske Tidende«.

Jeg forbliver Deres hengivne

Herman Bang.