Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 1' November 1901.

Kære Hr. Heise!

Jeg beder Dem underrette Forlaget om, at det er ganske unødvendigt at tilsende mig 3die Korrektur. Den besørger jo Hr Nansen. Og kun, hvis Hr Nansen finder noget særligt at bemærke, vil det være nødvendigt at sende mig Korrekturene. Jeg har overhovedet nu kun et Ønske, at alt maa gaa saa hurtigt som muligt.

3die Korrekturene bedes af det ærede Forlag, Ark for Ark, sendt efter vedlagte Adresse

Deres hengivne

Herman Bang.