Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 4/11 1901

Kære Ven.

Hjertelig Tak for Dit Brev og for Pengene. Med Hensyn til det Schubotheske Forlag, har jeg kun det at sige at Udbetalingen af mine Forskud sikkert ikke vil synes Forlaget nok. Og, mellem os sagt er det vel ogsaa for lidt. Hr Hegel maa tage Munden noget mere fuld. Af Hjærtet ønsker jeg, at denne Sag maa ordnes saa nemt og saa hurtigt som muligt. Thi bort fra det Schubotheske Forlag vil jeg og jeg stoler paa, at Du vil gøre Dit dertil.

Saasnart Betty og Du har læst andet Afsnit af "det graa Hus ", beder jeg Jer skrive skrive Eders Mening. Thi jeg lever i en utænkelig Angst. Her var Oplæsning i Gaar, udsolgt Hus og Begejstring. Men jeg er efter denne Kraftanstrængelse atter syg i fjorten Dage.

Din hengivne

H.B.