Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 5' November 1901.

Kære Ven!

Jeg har, hvad der er ganske overflødigt, modtaget Korekturen paa "Det graa Hus ". Alle Dine Rettelser er jo udmærkede. Kun Striberne ved Hvidernes Vaaben maa vi lade staa. Paa det Punkt giver jeg mig ikke.

Din Ven

H.B.