Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 5' November 1901.

Kære Ven!

Hermed paany Korekture. Men, som sagt, jeg behøver dem ikke. De kan gaa lige fra Hr Nansen lige til Forlaget igen.

Med de hjærteligste Hilsener

Deres hengivne

Herman Bang.