Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 10' November 1901.

Kære Ven!

– Tak for dit Brev saa ondt det ogsaa gjorde mig. Jeg syntes dog, at af den Bog bliver kun Exelencen tilbage, stor, stærk og myndig. Men maaske vil det ogsaa synes Dig saaledes hvis Du tænker paa hele Bogen.

Tilgiv at jeg dikterer noget om Betty. Men det er jo en fremmed Mand som intet ved. Da hun skrev til mig, at hun ikke vilde være nogen Perle paa min Berømmelses Snor, da "tog jeg Afstand". Thi hun maatte bedst af alle vide hvor lidet min "Berømmelse" betød for mig. Jeg er sku lige glad. Men at hun kunde sige det gjorde mig saa ondt, at jeg har ondt ved at glemme det. Vor Herre være nu med Bogen og os alle.

Lad endelig Pengene afsende thi jeg ligger i Sengen og har det skidt.

Din Ven

H.B.