Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg den 11/11 1901

Kære Ven!

Jeg ligger og tænker og tænker. Og jeg har god Tid til det siden Lægen har paabudt mig at blive 14 Dage i Sengen. Men jeg kan ikke forstaa, at der er andet i min Bog end Hans Exelence selv, og jeg synes at alt andet forsvinder overfor ham. Men naturligvis kan jeg tage fejl. Muligvis kan Du dog ogsaa komme til en anden Overbevisning, naar Du læser det hele ud i et. Lad os haabe det. Indtil da har Dit Brev gjort mig til Døden bedrøvet.

Din Ven

H.B.