Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gl. Kongevej 254 København B.

Onsdag 11/12. 1901.

Kære Nansen!

Inderlig Tak for Dit Brev. Men komme ind i Bogladen kan der rigtignok ikke være Tale om.

Jeg har ikke været ude endnu og jeg tror ikke det vilde volde Herr Hegel nogen Glæde at se mig saa syg som jeg i dette Øjeblik er.

Hvad "Det graa Hus " angaar, da har Du sikkert, som saa ofte, fundet det rette Ord. Men hvis Bogen netop er underfundig, falder da ikke for en lille Del Din Indvending om det "Halvt sagte" bort?

Det er min Overbevisning, at hvis jeg havde sagt mere, da var det blevet for meget. Men min Overbevisning kan saare let være falsk. Endnu en Gang Tak for Dit Brev.

Din hengivne

Herman B.