Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Juledag.

Kære Dr: Brandes.

En inderlig Tak for Deres dybt-séende Essay om mig.

Jeg har kun ét Ønske, at De aldrig maa opleve den Dag, hvor jeg viste mig utaknemmelig imod Dem. Men jeg tror heller ikke, at en saadan Dag kan komme.

Kun i en Ting har De en Smule Uret ‒ jeg har virkelig i de sidste fem Aar været meget syg. Man ser Energien, jeg viser for at f:Eks: fuldende en Bog, men Lidelserne, Energien koster mig, skjuler jeg i Virkeligheden saa godt, jeg kan. Dette er den egenlige Sandhed.

Men endnu en Gang Tak for Glæden, De har beredt mig, for Omhuen, med hvilken De har læst mig, for den dybe Forstaaelse, hvori De har fundet Undskyldninger for mine Fejl.

Deres ærbødigst hengivne

Herman Bang.