Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Kære Ven!

Lad os tage 50 Fribiletter og inddrage Kr.Dbl. og Middagsposten i Deres Liste.

Fra Middagsposten faar jeg ellers en Skylle og Kr.Dbls Læsere ønsker jeg meget at faa i Tale ‒ saavidt det er muligt.

Jeg vedsender Deres Liste.

Deres Ven

Herman Bang.