Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gl. Kongevej 25 4 [et hævet 4-tal, for "4.sal"] København B.

D. 1 Jan. 1902.

Kære Dr. Brandes.

Jeg sender hermed en Artikel, hvis Tonefald maaske ikke passer til »Politikens« Spalter.

Jeg har imidlertid skrevet den saaledes som jeg har for Finlands Skyld. Og det er ikke udelukket, at i det mindste denne Spalte gennem Kong Georg eller Prinsesse Valdemar kunde komme Czaren for Øje. Hvis Artiklen imidlertid, hvad jeg venter, skulde skurre altfor meget mod »Politikens« Tone, beder jeg Dem venligst tilbagesende mig Manuskriptet. Jeg kan vel for Sagens Skyld nok finde et andet Blad, som vilde trykke den.

Lykkeligt Nytaar ønskes Dem af

Deres hengivne

Herman Bang