Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gl. Kongevej 25 4 [et hævet 4-tal, for "4.sal"] København B.

Lørdag, 11 Jan. 1902.

Kære Dr. Brandes.

Jeg ved som sædvanlig ikke, om denne Artikel kan optages i »Politiken«.

Det er, efter at vi har faaet en Venstreregering, blevet mig endnu vanskeligere end før at udtale nogensomhelst Mening.

Men det faar maaske være mig en Trøst, at heller ingen bryder sig synderlig om at høre min Mening.

Deres hengivne,

Herman Bang.