Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

14.1.1902.

Kære Hr. Hegel.

Hjertelig Tak for Deres Brev.

Ja, jeg betragter mig nu som hørende til »det Gyldendalske Forlag« og vil altid bevare en oprigtig Taknemmelighed imod Dem, fordi De har villet have mig.

Naar jeg ikke er kommen personlig, er det, fordi jeg synes, det er ... jeg ved ikke ... saadan lidt sært at gaa personligt ud og ind paa det ene Forlag, mens Ens Sagfører strides med det andet. Det vil baade De og Nansen sikkert kunne forstaa.

Og, desværre, »Det Schubotheske Forlag« har jo endnu ikke svaret Hr. Heise.

Men, medens vi venter, skriver jeg hver Dag paa det første Manuskript, der skal sé Lyset en Gang hos »Gyldendal«.

Endnu en Gang Tak for Deres Brev

fra Deres hengivne

Herman Bang.