Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

26.1.1902.

Kære Dr. Brandes.

Jeg skylder Dem hjertelig Tak for Optagelsen af min Artikel. Ti den var jo ‒ i al sin Ærbødighed ‒ ikke saa »ærbødig« endda mod det nuværende Ministerium.

Deres hengivne

Herman Bang.