Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

27.1.1902.

Kære Nansen.

Hr. Aage Barfoed, som vil indsende tre smaa Skuespil til Forlaget, beder mig indføre ham med nogle Ord. Manden skrev først en Tragedie, omhandlende Nero. Naa, Tragedier er det nu saa sin Sag at lave og Nero mindede mig mest om en Flodseng af Ord, hvoraf der maaske kunde udvaskes nogle Gran af Guld.

Det første lille Skuespil, jeg derpaa fik at læse, gjorde mig mere opmærksom. Det andet og tredje skærpede yderligere min Interesse. Ti der er i alle de tre smaa Ting noget af det, som sikkert er Talent: her en enkelt Figur; hist Modet i en Situation o:s:v:

Mere kan jeg ikke sige. Saa maa du dømme selv.

Jeg personlig skriver stadig paa en Bunke Manuskript og sender det kun ikke til dig, fordi jeg er bange som en Skoledreng, der skal aflevere en Stil.

Din hengivne

Herman B.