Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gl. Kongevej 25.4

Mandag 10/2 02.

Kære Ven.

Ja, det har taget nogle Dage. Men da det kom til Stykket, vidste jeg sgu ikke, hvordan Pokker jeg skulde forme saadan noget.

Nej, hvis jeg, som hans første Lærling, skulde skrive en Essay om Manden – et Slags Bagord til Udgaven, da vilde det være noget ganske andet. Nu ved jeg virkelig ikke om Du kan bruge dette Bavl.

Til Lykke med Aarhus .

Din hengivne

Herman B.