Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

13.2.1902.

Gamle Kongevej 25.4 [et hævet 4-tal - ] København. B.

Kære Dr: Brandes.

Tak for Deres Brev. Naar jeg først takker Dem nu, da er det, fordi jeg først nu kan skrive nogenlunde selv. Og en Tak til Dem vil jeg kun i yderste Nød diktere.

Saasnart jeg er saa rask, at De vil kunne have kun saa nogenlunde Glæde af at tale med mig, vil jeg tillade mig at komme til Dem.

Overanstrængelsen fra i Sommer har desværre sat Spor, der endnu ikke har fortaget sig.

Lad mig have Lov til at udtale min virkelige Glæde over, at man endelig har ydet Dem en sén Retfærdighed. Oprigtig talt synes jeg, at Retfærdighedshandlingen mod Dem er noget nær det eneste, »Skiftets« Mænd har iværksat.

Deres hengivne

Herman Bang.