Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Frederikssund. 11.3.1902.

Kære Ven.

Det er mig desværre umuligt at svare paa disse Spørgsmaal. Jeg har ingen ret Mening om dem; og min stakkels Hjerne er for Tiden altfor træt til at danne sig nogen.

Saa tilgiv, at jeg fra denne Krog, hvorhen jeg er flygtet, sender »Papiret« ubesvaret tilbage.

Naar mon vi ses? Jeg har det saa inderligt ilde.

Deres Ven

Herman Bang.