Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Min egen Bertha.

Du kan tro, jeg er ked af, at jeg ikke er hjemme i Paasken ‒ for din Skyld, mit kære Barn. Men jeg var altfor syg og er det endnu. Naa, lidt bedre er det. Men mange Uger vil det, i heldigste Fald, vare, før jeg kan tage herfra. Da du sidst var hjemme, var jeg da ogsaa kun saa daarlig, at det blot var en Ynk for dig at sé og at fornemme.

Hav det nu saa godt du kan, min lille Ven. Frøken Andersen har tre Teater-Visitkort til dig.

Hils Jens Peter saa umaadelig mange Gange. Hilsener til Fruen og Frk. Scholten og mange til Margrethe.

Din

Herman.