Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Frederikssund.

20.3.1902.

Kære Ven.

Du ved nu – efter hvad man skriver mig til – at min Læge har beordret mig herhen for at have en fuldstændig Ro. Jeg er dog allerede nu saa meget bedre, at jeg haaber, jeg snart igen kan begynde at skrive for Alvor.

Jeg sender dig i Korsbaand en lille Historie, hvis Personer er gamle og det hele, og som, højt regnet, kan være Vidne om min Virtuositet. Men maaske kan den bruges en Gang i Fremtiden. I alt Fald er det bedst, du har den. To andre smaa Noveller følger efter. Saa kan du gemme dem alle i Bunke.

Hvor det dog er godt, at din Kone er rask igen.

Din

H.B.