Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Frederikssund. 21.3.1902.

Kære Nini.

De hjerteligste Ønsker om et rigtig fredeligt og rart Aar for dig. Livet, der berøver de fleste af os saa meget, giver dog undertiden tilsist en Erstatning for meget andet ‒ Sindets Ro.

Jeg har det lidt bedre.

Din Broder

Herman.