Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Modtaget af Hr. Overretssagfører O. Heise

935 Kr: som Rest af det mig af Gyldendalske Forlag udbetalte Beløb 1400 Kr.

30.4.1902.

Herman Bang.