Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Modtaget af Hr. Overretssagfører O. Heise

100 Kr.

23.7.1902.

Herman Bang.