Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Vedbæk. Onsdag.

Kære Hr. Hegel.

Ganske uden egen Skyld ‒ mest, fordi jeg i Sommer ikke maa læse op ‒ er jeg kommen saa langt tilbage med mine Penge, at jeg staar foran et Krach. Jeg maa derfor (og er meget forpint derved) bede Dem gøre mig en meget stor Tjeneste at udbetale mig nu sekshundrede Kr. m.. jeg i de seks Vintermaaneder, hvor jeg i hvert Fald læser op, kun modtager 250 maanedlig.

De vil vise mig en uendelig Godhed derved, for hvilken jeg inderligt takker.

Jeg haaber med det allerførste at kunne sende Manuskript.

Med de hjerteligste Hilsener til Fru Hegel

Deres hengivne

Herman Bang.