Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

28.8. 1902.

Min Ven.

"Det Graa Hus " tilhører jo i hvert Fald "det Gyldendalske Forlag". Derfor sender jeg dig dette Eksemplar, hvori jeg har rettet det nødvendige. Noget er rent typografisk for at gøre Bogen lettere læselig. Et Punkt er for selve Forstaaelsen vigtigt – de Ord, som hist og her x) er tilføjede for at gøre Forholdet mellem Excellencen og Hendes Naade tydeligere. Man bør vel være "underfundig", men dog aldrig i saa høj en Grad, at kun 1 p:c: fatter Meningen.

x) f:Ex: P. 141 og 95

Din hengivne

Herman B.